Træning

God muskelfunktion er vigtig både for behandling, forebyggelse og dit almene velvære. Vi tilbyder både individuel træning og holdtræning.

Holdtræning

Vi tilbyder holdtræning i små grupper på max. 6 deltagere. Vi tilpasser træningen til dig og din problemstilling, så uanset om du eksempelvis har hovedpine eller en diskusprolaps, vil det være muligt for dig at deltage. Der trænes med fokus på din vejrtrækning og dine muskler omkring bækkenet, da det er en forudsætning for at resten af kroppen er velfungerende og arbejder optimalt. Inden holdstart foretager vi en individuel undersøgelse og test af dine muskelfunktioner.

Holddage

Mandag 15.00 – 16.00 v/Rikke 
Onsdag 15.00 – 16.00 v/Rikke
Torsdag 15.00 – 16.00 v/Louise
Fredag 08.00 – 09.00 v/Louise

Der er mulighed for løbende tilmelding. Spørg i receptionen.

Individuel træning

Vi laver individuelle træningsprogrammer med udgangspunkt i din situation. Du får en individuel undersøgelse og test af dine muskelfunktioner. Det gør det muligt at lave et specifikt tilpasset træningsprogram, som vi guider dig igennem, for at give de bedst mulige resultater. Vi arbejder ofte med z-health træningssystemet.

Z-Health træningssystem

Z-Health er et træningssystem, hvor kroppen opfattes som et samlet hele, og hvor alle dele påvirker hinanden. Z-Health er bygger på tre forskellige elementer, der alle er styret af nervesystemet:

Vision (synet)
Vestibulære system (balance mm.)
Proprioceptive system (rumfornemmelse )

Nervesystemet vurderer hele tiden, i hvor høj grad dine bevægelser og omgivelser er gode for dig. Denne vurdering sker ud fra de input, de tre systemer giver dig. Hvis inputtet er mangelfuldt, eller hvis der er mismatch mellem, hvad sanserne fortæller hjernen, vil nervesystemets beskyttelsesmekanisme resultere i fx nedsat bevægelighed og koordination, styrke, smerte, træthed, svimmelhed mm.

Igennem tests finder vi frem til hvilke øvelser, der er relevante til netop dit problem. Vi har fokus på aktiv ledmobilisering gennem øvelser, for at skabe fuld motorisk kontrol og bevægelighed i alle kroppens led. Der er en høj koncentration af nerveender omkring leddene, som giver direkte besked til nervesystemet. Derfor arbejder vi ofte med led før muskler.

Træningen er således baseret på hjemmeøvelser, så du selv får et ansvar for, men samtidig hjælp og redskaber til at deltage aktivt i processen – at få det bedre.

Z-Health er relevant for dig, hvis du har tilbagevendende eller kroniske smerter, et gammelt eller nyt hovedtraume, har været igennem én eller flere operationer. Hvis du generelt bevæger dig for lidt og samtidig oplever smerter, eller hvis du ønsker at optimere din præstationsevne inden for netop din sportsgren.

Løbestilsanalyse

Løbestilsanalysen foregår på løbebånd. Løbestilsanalyse kan være relevant i forskellige situationer:

  • Hvis du skal i gang med at løbe og gerne vil forebygge eventuelle skader
  • Hvis du løber, men oplever tilbagevendende gener eller skader
  • Hvis du løber, træner op til et specifikt løb og gerne vil optimere dit løb

Analysen består af en række undersøgelser, der har til formål at afdække den sammenhæng, der måtte være mellem årsag og symptomer. Vi tager udgangspunkt i eventuelle tidligere skader eller problemer, din nuværende løbeteknik og ikke mindst dit mål i forhold til tidshorisont.

Løbestilsanalysen omfatter rådgivning om, hvordan du kommer videre med dit løb og hvilke signaler, du skal være opmærksom på. Derudover vurderer vi, hvilke forebyggende øvelser, der kan være gode for dig.

Analysen er specifikt rettet mod løb, og vi ser på, hvordan hele kroppen arbejder sammen. Du får således en grundig faglig vurdering og vejledning i forhold til din specifikke situation, så du er klar til at træne under optimale forhold.