Undersøgelse

Ved dit første besøg på klinikken har vi sat 30-50 minutter af til samtale, undersøgelse og behandlingsplan og evt. behandling.

Samtale

Vi begynder med en samtale, hvor vi hører om dit problem og om dig generelt. Det er vigtigt for at kunne danne et komplet billede af, hvad du fejler.

Undersøgelse

Efter samtalen ved vi, hvilke undersøgelser, der skal til for at finde ud af, hvad der forårsager dine symptomer. Vi undersøger derefter dine led, muskler og nerver for at kunne komme en diagnose nærmere. I nogle tilfælde skal der yderligere information til, og der kan tages røntgenbilleder eller ultralydsskannes. Vi har også mulighed for at henvise til MR skanning. Har du fået foretaget røntgen eller skanning andetsteds rekvireres disse.

Røntgenundersøgelse

Rygcenter Randers har et moderne røntgenanlæg, og vi kan tage røntgenbilleder uden ventetid. Har du fået taget billeder eller skanninger andre steder, rekvirerer vi disse, før vi beslutter, om vi skal supplere med røntgen her på klinikken.

Der gives tilskud fra sygesikringen og Sygeforsikring Danmark til røntgen.

Røngtenundersøgelse

Ultralydsundersøgelse

Ultralydsskanning er en ufarlig, smertefri metode til at vurdere forskellige væv i kroppen. Man sender lydbølgen ind i kroppen og undersøger den lyd som reflekteres. Her på klinikken bruger vi især ultralydsskanneren til undersøgelse af:

  • Hælsporer/plantar fasciit
  • Achillesseneproblemer
  • Knæ smerter
  • Hofte smerter
  • Skulder smerter
  • Albue og håndled smerter

Vi bruger ikke ultralydsskanning til ondt i rygsøjlen.

scanning

Ganganalyse/indlæg

Vi bruger fodskanning i de tilfælde, hvor der forefindes smerter i foden og underben eller andre steder, hvor foden kan være skyld i symptomerne. Vi har noget af det mest avancerede udstyr i verden. Man går hen over en plade som med 4000 sensorer og 300 skanninger pr. sekund giver et godt billede af, hvordan foden fungerer. Resultatet af skanningen kan bruges til lave et indlæg, som kan afhjælpe de biomekaniske problemer.

Ganganalyse

Diagnose og behandlingsplan

Efter undersøgelsen stilles diagnosen. Du får forklaret, hvad der er årsag til problemet, og der laves en behandlingsplan. Vi igangsætter som regel behandling samme dag som undersøgelsen.
Er det et barn, der skal behandles, anbefaler vi altid, at mor, far eller en anden voksen er med.

Et behandlingsforløb vil oftest bestå af flere behandlinger afhængig af, hvor alvorlige dine symptomer er, og hvor længe du har mærket dem. Efterfølgende behandlinger varer 10-20 minutter. Behandlingen kan i få tilfælde være let ubehagelig, og du kan føle dig træt bagefter, men i de fleste tilfælde er det smertefrit, og mange oplever umiddelbar lindring.

Vi har ofte kontakt med de praktiserende læger og kommunikerer med din egen læge efter behov.

Vi arbejder desuden sammen med massører, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og andre behandlere i området.